نخستین جشنواره ملی عکس تعاون

نخستین جشنواره ملی عکس تعاون با اعلام برندگان نهایی در شهریور ۱۳۹۰ به کار خود پایان داد.

این جشنواره به همت وزارت تعاون جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید . این جشنواره با توجه به اهمیت مقوله تعاون در دنیا و اهتمام مسؤولان کشور به این حوزه امید دارد تا با شرکت هنرمندان به ارایه تصویر هنرمندانه‌ای از مولفه‌ها و موضوعات پیرامون حوزه تعاون مبادرت نماید.تعاون گرچه در بعد اقتصادی و در قالب شرکتهای تعاونی در کشور ما نمایان تر از سایر ابعاد آن می باشد اما در این جشنواره برآن هستیم مفهومی فراتر از بعد اقتصادی را به تصویر کشیم و با کمک نگاه تیزبین هنرمندان عکاس (حرفه ای و آماتور)کشور آن را عملی سازیم . از این رو مطلوب است عکس های ارسالی هر آنچه از این واژه را در ذهن متبادر می سازد را به نمایش بگذارد بطوری که در نگاه نخست روح تعاون در آثار جاری و ساری باشد.
اهداف:
۱- گسترش فرهنگ تعاون در بین اقشار مختلف جامعه از راه تصویر
۲- بررسی اهمیت و نقش تعاون در توسعه ملی
۳- اهمیت نقش تعاون در اتحاد و انسجام ملی
۴- معرفی ابعاد و توانمندیهای بخش تعاون به جامعه هنری و هنرمندان

1234