مدیریت بیماریهای ناشی از کار

بیماری های ناشی از کار دسته ای ازبیماری ها هستندکه براثرتماس کارگر در محیط کار با عوامل آلاینده  موجود در آن محیط  ایجاد  شده و درجمعیت عادی جامعه وجود ندارد،این بیماری ها  معمولا در هنگام  کار تشدیدیافته و به هنگام مراجعت کارگر به منزل و یا روزهای تعطیل از شدت آن کاسته شده و بهبودی  […]

ادامه مطلب...